enneagram-kisilik-sistemi-nedir
Denizce

Enneagram Kişilik Sistemi Nedir? Enneagram ile Kişilik Tipinizi Bulun

Hiç insanların neye göre birbirlerinden farklılık gösterdiğini düşündünüz mü? Ben doğdukları yer, büyüdükleri kültür, meslekleri gibi özellikleri ile kişilerin birbirlerinden farklı bir hal aldığını düşünürdüm. Bu durumun o kadar da kolay olmadığını ise Enneagram ile keşfettim. Kişisel gelişim ile uğraşan insanların en çok söylediği şey olan “Güç aslında sizin içinizde. Onu keşfedin!” gibi söylemler bana her zaman yapay ve sıradan gelir. Çünkü bir çoğu bunu söylerken bilimsel temellere dayandırmaz ve ezber cümleler kurar. Şimdi ben size bu sözü kısmen de olsa destekleyen Enneagram kişilik Tipi ile ilgili temel bilgilerden bahsedeceğim.

Enneagram Kişilik Sistemi Nedir? Enneagram Ne İşe Yarar?

İnsan olarak kendimizi ya da çevremizdeki diğer insanların kişiliklerini kendimize göre yorumlamaya oldukça meyilliyiz. Patronumuz hakkında kuralcı ve gergin, arkadaşımız hakkında sevecen gibi kendimize göre tanımlamalar yaparız. Çevremizdeki kişiler hakkında yaptığımız bu tanımlamalar aslında tamamen kendi duygularımız ve hissettiklerimizle yaptığımız tanımlamalardır. Ama işin sonunda farklı kişiler hakkında yaptığımız bu tanımlamalarla kendimizi daha rahat hissederiz ve kişilerin hareketlerini öngörebildiğimizi düşünürüz. Enneagram ise bize bu sınıflandırmayı daha sağlam temellerle yapma olanağı sağlar.

Enneagramın her alanda insan tanıma konusunda bir klavuz olduğu söylenmektedir.Enneagram kişilik tipleri rastgele oluşturulmamıştır. Üç ana grup ve bu grupların üçer kişilik tipleri vardır. Her üçlü gruptaki bir kişilik tipi o grubun özelliklerini en çok hissederken ikincisi orta derecede üçüncüsü ise en az hissedendir.

Oluşturulan üç ana grup zihnin hissetme, içgüdüsel ve düşünme merkezinden oluşur. Aynı zamanda bu merkezler insanda kalp, karın ve baş ile ilişkilidir.

enneagram-kişilik-tipleri

Enneagram Tipleri ve Özellikleri

Hissetme Merkezi (2,3,4)

Bu kişilik tipleri hisleri yoğun ve duygu yüklü kişilerdir.

2 Numaralı Kişilik Tipi

 • Duyguları en yoğun olandır. Olumlu duygularını rahat ifade ederken olumsuz duygularını ifade etmekte zorlanır.
 • Yardımcı ve fedakar kişilerdir.
 • Sevecen, sevgi dolu ve hassas insanlardır.
 • Yardım etmeyi severler fakat yardımların karşılığında sevilmeyi beklerler. Sevilmediklerini düşündüklerinde bencil bir insana dönüşebilirler.
 • Çoğu zaman diğer insanlarla ilgilenmekten kendilerini unuturlar.
 • Güçlü kişilerle olan ilişkilerinde boyun eğmeye eğilimlilerdir. Bu yüzden bu tarz ilişkilerde kişilik çatışması yaşayabilirler.
 • Romantik ilişkilerde partnerinin tüm isteklerini yerine getirmeyi kendine görev edinir.
 • Mükemmel bir partner olduğunu düşündüğü için ilişkilerini sonlandırmakta oldukça zorlanırlar.

3 Numaralı Kişilik Tipi

 • Duygularını daha az hissederek güçlü olmaya çalışır.
 • Bulundukları ortamda popüler olan başarılı kişilerdir.
 • Kendilerini geliştirmek onlar için çok önemlidir.
 • Hırslı ve mükemmeliyetçilerdir.
 • Başkalarının gözünde nasıl göründüklerini çok önemserler.
 • Başarılı ve herkes tarafından hayranlık duyulan kişi olmak isterler.
 • Başarısızlık durumunda narsist ve nefret dolu olabilirler.
 • İçinde bulundukları ortamda kendilerini beğendirmek için farklı bir hale bürünebilirler.
 • Hayatlarını çok yoğun bir tempoda yaşamayı severler. Boş kalan vakitlerde kendilerini huzursuz hissederler.
 • Dinlenmeyi genelde ertelerler.
 • Yaptıkları her işte ödül, ünvan ve övgü gibi geri dönüşler isterler.
 • İkili ilişkilerinde de mükemmeli ararlar. İlişkilerinde imaj duygulardan önce gelir. Dışarıdan ilişkilerinin nasıl göründüğü oldukça önemlidir.
 • Sevgi ve saygıyı başarılı olmanın getirdiğine inanırlar ve bu yüzden her zaman başarılı olmak isterler.
 • Doğal bir liderdir.
 • Seçtikleri partnerinin de kendisi gibi başarılı bir lider olmasını ister.

4 numaralı Kişilik Tipi

 • Duygularını ifade etmekte zorlanır bu yüzden duygularını sanata döker. estetik bakış açısı güçlüdür.
 • En duygusal kişiliktir.
 • Kendinin bilincinde ve özünü arayan bireylerdir.
 • Sanatçı ruha sahiptirler.
 • İyi gözlemcidirler.
 • Kendilerini çok iyi ve güçlü ifade ederler.
 • Yalnız kalıp kendilerini dinlemekten zevk alırlar.
 • Fazla duygusal olması ve çevresini bir sanat evreni görmesi kendisini diğer insanlardan farklı görüp soyutlamasına neden olabilir.
 • Hassas duyguları nedeniyle melankolik olabilirler.

Düşünme merkezi (5,6,7)

Harekete geçme yerine olayları zihninde yaşayan gruptur.

5 Numaralı Kişilik Tipi

 • Zihni en yoğun olan. Çok fazla düşünür ve eyleme geçmeyi unutur.
 • Araştırmacı ve gözlemcidir.
 • Özgüveni yüksek, dikkatli, öngörülü, mantıklı kişilerdir.
 • Yaratıcılık yönü yüksektir.
 • Analitik düşünce yapısına sahip oldukları için derinlemesine bilgi sahibi, yenilikleri
  keşfedebilen, pratik, muhalif ve radikal kişilerdir.
 • Hep doğruları söylediğini düşünmekten mutlu olurlar.
 • Geleneklere karşı çıkarlar.
 • Çok fazla sorgulayıcı olması bazen onu paranoyak düşüncelere ve yoğun fobilere yönlendirebilir.
 • Çalıştıkları ve ilgilendikleri alanlara göre farklı arkadaş grupları oluşturmayı sever. Bu grupları birbiri ile tanıştırmayı tercih etmez.
 • Tutkuyla bir alana bağlanır ve o alandaki çalışmaları bitmeden farklı bir alana geçmez
 • Yakın ilişkiler kurmaktan kaçınır. Ortamda dikkat çekmeden insanları gözlemlemeyi sever.
 • Yalnızken çok enerjik olmasına rağmen farklı ortamlarda bu yönünü saklamayı tercih eder.
 • Başkaları tarafından beğenilme ya da onaylanma ihtiyacı hissetmezler.
 • Kendilerinin diğer insanlarda daha fazla araştırma yaptığından daha fazla şey bildiğini düşünürler.
 • Romantik bir ilişki kurduğunda eğer partneri kendi içine dönüp ilişkiyi sorgulama sürecinde zaman tanırsa bu ilişkiyi devam ettirir.

6 numaralı Kişilik Tipi

 • Otoritenin onayını bekler ve otorite onayı ile zihninde tasarlayıp eyleme geçer.
 • Sadık ve sorgulayıcıdır.
 • Neşeli, sevimli, duygulara değer veren, arkadaş canlısı kişiler olarak tanınırlar.
 • Aile ve arkadaş kavramı onlar için çok önemlidir.
 • Yaptıkları işleri titizlik ve çalışkanlıkla yaparlar.
 • Önsezileri kuvvetlidir ve sorun çözme konusunda yeteneklidir.
 • İnsanlara güvenmekte zorlanırlar.
 • İnsanları çok fazla gözlemlemeyi sever. Fazla temkinli olması bazen endişe ve kaygıları artabilir.
 • Çok fazla ceza aldığı bir ailede büyüdüyse korku ve endişe yönü ön plana çıkar. Bu yüzden çevresindeki insanlara karşı her zaman tetiktedir.
 • Kendilerine rol model olacak bir lider arayışında olurlar. Kendisine bir lider bulduğunda kendi bağımsız alanlarını oluşturabileceğini düşünür.
 • Kendisine uygun bir otorite bulduğunda kurallar doğrultusunda her şeyin yolunda gideceğini düşünür ve kendini güvende hisseder.
 • Genelde ilişkiler evliliğe hızlı ilerler ve evlilikleri çok uzun sürer.
 • Partnerlerinden onay alma ve saygı görme ihtiyacındadırlar.
 • Başarılı bir ilişkinin ancak güven ile kurulabileceğine inanır.

enneagram-kisilik-sistemi-nedir

7 numaralı Kişilik Tipi

 • Çok fazla düşüncesi fardır. Sürekli farklı düşünceler arası gezer. Ya hepsini yapar ya hiçbirini yapmaz.
 • Hayattan zevk alan, neşeli, enerjik, yerinde duramayan, keyifli insanlardır.
 • Hayatlarında daima pratik ve çabuk insanlardır. Neredeyse tüm işlerde başarılı olurlar.
 • Birden çok işi aynı anda yapmayı severler.
 • Monoton hayatı sevmez daima yenilik peşindedir.
 • Çok sosyal insanlardır. Genelde herkesçe tanınan dışa dönük kendilerini girdikleri ortamda sevdiren insanlardır.
 • Bu özellikleri bazen ben merkezci ve tatminsiz olmalarına neden olabilir.
 • Düşünmeden davrandığı zamanlarda çok fazla işin altında ezilebilir.
 • Zihinlerinde sürekli yeni projeler vardır. Bu yönleri dikkatlerinin çok hızlı dağılmasına sebep olabilir.
 • İstikrarsız olmaları durumunda başarısız olurlar.
 • Başladıkları işi bitirememeleri ile ünlüdürler.
 • Planlarını başka bir teklifle hızlı bir şekilde iptal edebilirler.
 • Yaptıkları işten çabuk sıkılırlar ve daha iyi olan farklı bir alternatifi kaçırma korkusu yaşarlar.
 • Sözünü sakınmayan, şakalar yapmayı seven, abartıcı ve hazır-cevaptırlar.
 • Dikkatleri üzerlerine çekmekten, saygı ve sevgi görmekten hoşlanırlar.
 • Suçlu olduklarını kabul etmekte zorlanırlar.
 • Partnerlerini hayatı paylaşacakları eşitleri olarak görürler ve bu yüzden tam bağlılık kurmakta zorlanabilirler.
 • Maceracı ve sürprizlerle dolu bir ilişki arayışındadır.
 • Ciddi konuşmalardan kaçarlar, erteleme ile sorunları  bitirdiklerine inanırlar.

İçgüdüsel Merkez (8,9,1)

Yaşam enerjisi olan iç güdü ile hayatını yaşayan grup.

8 Numaralı Kişilik Tipi

 • Grubun en hızlısı. Düşünmeden direk hisleri ile eyleme geçer.
 • Özgüveni yüksek, girişimci ve azimli kişilerdir.
 • Zor durumlarda dahi becerilerini kullanarak sorunlarla baş edebilen bağımsız liderlerdir.
 • Zor durumda olan insanların yanında olup onların hakkını koruyarak adaleti sağladıklarına inanırlar. Fakat çoğunlukla kendilerine özgü bir adalet anlayışları vardır.
 • Herkesin saygı duyduğu kişilerdir.
 • Olumlu bakış açıları vardır.
 • İhtiyacı olan şeylerin nasıl elde edilebileceğini bilerek eyleme geçerler.
 • Plan yapmak ve strateji kurmak gibi zihinsel süreçlerle zaman kaybetmek istemezler.
 • Kendi kendilerine yetmek ve başkalarına bağımlı olmama isteğindedirler.
 • Kendilerini kanıtlamak için büyük riskler alabilirler.
 • Söz oyunlarını sevmez doğrudan konuşur.
 • İletişimi kuvvetlidir.
 • Kendilerini ve yaptıkları işi övmekten hoşlanırlar.
 • Çocukluk ve gençlik yıllarında anne ve baba ile çatışma yaşarlar. Çünkü özgürlük onlar için çok önemlidir.
 • Bu çatışmalar sonucunda ailesi tarafından istenilmediğini düşünebilir. Aile içinde önemsenmek için sorumluluk almaları gerektiğini düşündürür. Genelde de erken yaşta sorumluluk almaya başlarlar.
 • Kendilerini kanıtlamak için büyük çaba harcarlar fakat bunun diğer insanlar tarafından fark edilmemesini sağlamak için umursamazmış gibi davranırlar.
 • Yalnız olmayı severler.
 • Partneri üzerinde hakimiyet kurmak isterler fakat karşı taraf direndiğinde onlara çekici gelir.
 • Her söyleneni yapan insanlar onlara sıkıcı gelir.
 • Bir ilişki yaşadığında güven onun için önemlidir. Güveni oluşturduğunda partnerlerinden ayrı kalmak istemezler.

9 Numaralı Kişilik Tipi

 • Ilımlı, mutlu, sakin ve sabırlı insanlardır.
 • İyi huylu, alçakgönüllü, yardımsever ve rahatlatıcıdırlar.
 • Dünyanın adaletine güvenen, barış taraftarıdırlar.
 • İsyan etmezler, kadercidirler.
 • Herşeyin bir plan dahilinde gerçekleştiğine inanırlar.
 • Kibar ve hassastırlar.
 • Dinginleştirici ve sakinleştirici bir etkileri vardır.
 • Huzurunun bozulmamasını isteyen ılımlı ve durağan yapıdalardır.
 • Sorunlardan hoşlanmazlar, genellikle sorunların çözümünden kaçınırlar.
 • Duygularının düşüncelerini ele geçirmesine izin vermezler. Bu yüzden genelde soğukkanlı bir yapıları vardır.
 • Bastırılan duygular sonunda anksiyete şeklinde patlak verebilir.
 • Vakitlerini kendilerini geliştirebilecekleri aktivitelere ayırmayı önemserler.
 • Çocukluk dönemlerinde ailelerinin kendilerinden beklentilerini kodlar ve yetişkinlikte bu beklentileri karşılamaya çalışırlar.
 • Bir ilişkisi varsa partnerinin düşüncelerini karar merkezi haline getirir.
 • Karşısındakinin sorunlarını kendine aitmiş gibi benimser.
 • Kendi duygularını bastıran dokuzlar genelde partnerinin duygularını kendi duygularıymış gibi benimser.
 • İlişkileri genelde uzun sürer. Çünkü partnerine karşı oldukça cömerttir.
 • Partnerleri ile bir bütün haline geldiklerinden genelde ilişkilerini sonlandırmakta zorlanırlar.

1 Numaralı Kişilik Tipi

 • Kurallar ve düzen çerçevesinde yaşamayı sever.
 • Mükemmelliyetçilerdir.
 • Dürüst, vicdanlı ve öz disipline sahip insanlardır.
 • Çocukluklarında genellikler söz dinlerler.
 • Sürekli kendilerini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek isterler.
 • Sürekli kendilerini geliştirmek istedikleri için stres atacak zaman bulamazlar.
 • Görev bilinçleri çok yüksektir, görev ve sorumlulukları bitmeden rahatlayamazlar.
 • İşkoliktirler.
 • Hayatlarında siyah ve beyaz vardır. Gri yoktur. Bu yüzden çoğu zaman katı ve sabit fikirli olabilirler.
 • İlişkilerinde mükemmeli ararlar. Partnerinin yanlış olarak gördüğü hareketlerini çoğu zaman düzetme eğilimindedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...